Başvuru

 

Başvurular Bilgi Edinme Birimi'ne Ek-1 ve Ek-2 formları doldurularak yazılı, elektronik posta veya faks yolu ile yapılır.

 

Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-1’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır.

 

Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

 

BAŞVURU ÜCRETLERİ

 

Kurum ve kuruluşlar, elektronik posta yoluyla erişim sağlananlar dahil, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesi Maliye Bakanlığınca belirlenir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz.

 

“Bilgi Edinme Kanunu” çerçevesinde Üniversitemizden bilgi almak isteyen özel ve tüzel kişilerin, kendilerine bildirilen ücreti öncelikle Ziraat Bankası – ODTÜ Şubesi 32329 No’lu hesaba yatırmaları ve ödeme yaptıklarına dair banka dekontunu elden veya faks ile Bilgi Edindirme Birimine ulaştırdıkları takdirde, ilgili Yönetmelikte belirtilen süre içersinde kendilerine bilgi verilecektir.

 

Başvuru Formları

 

Gerçek Kişiler için:     online / posta ve faks için (EK-1)

 

Tüzel Kişiler için:        online / posta ve faks için (EK-2)


Son Güncelleme:
27/04/2022 - 09:57